Logo Universiteit Utrecht

ICT Introductie Geesteswetenschappen

OSIRIS Student

OSIRIS Student is het Onderwijs- en StudentenInformatie-, Registratie- en InschrijfSysteem van de Universiteit Utrecht. OSIRIS is de universitaire database met zowel de inschrijfgegevens en de studieresultaten van alle studenten als de cursusinformatie van alle onderwijsonderdelen bij de verschillende opleidingen.

Via OSIRIS Student kun je:

  • je inschrijven voor cursussen en (her)tentamens
  • je studievoortgang bekijken
  • je cijfers voor tentamens en andere resultaten raadplegen
  • je lesrooster en andere cursusinformatie opzoeken
  • je adresgegevens wijzigen
Intropage OSIRIS Student

Mogelijkheden OSIRIS Student

Als je eenmaal bent ingelogd, kun je via de tabs boven in het scherm door OSIRIS manoeuvreren. De belangrijkste opties staan hieronder kort uitgelegd.

Personalia

In OSIRIS Student kun je zelf je persoonlijke gegevens raadplegen en (soms) wijzigen. Door onderaan op de knop Wijzig Adres te klikken kun je je adres wijzigen. De adreswijziging wordt dan automatisch doorgegeven aan de Centrale Studentenadministratie.

Log in op OSIRIS Student

  1. Open een Internetbrowser
  2. Ga naar www.uu.nl/osirisstudent.
  3. Klik op Inloggen.
  4. Je gebruikersnaam is je solis-id, je wachtwoord is per email toegestuurd.
  5. Klik nogmaals op de knop Inloggen, waarna je naam en studentnummer verschijnen.

Kijk onder personalia of je persoonlijke gegevens goed zijn ingevoerd. Wijzig ze als dat nodig is.

Begeleider

Hier kun je zien wie je begeleider is.

Inschrijven

Via OSIRIS Student kun je je inschrijven voor cursussen en tentamens. Nieuwe eerstejaarsstudenten hoeven zich voor de eerste twee onderwijsblokken nog niet via OSIRIS Student in te schrijven; dat wordt voor hen gedaan door de secretariaten van de opleidingen. Voor blok 3 en 4 moeten de meeste studenten zich wel zelf in gaan schrijven. Meer informatie over inschrijven kun je vinden op In- en uitschrijving.

Uitschrijven

Wanneer je besluit niet deel te nemen aan een toets of cursus, moet je je hiervoor uitschrijven, anders blijft de toets in je lijst staan met een negatieve uitslag. Alleen degene die de inschrijving heeft verzorgd, kan je ook weer uitschrijven voor een cursus. Als jij dit zelf bent geweest, hoef je dus niet eerst bij de studentenadministratie langs om je weer uit te schrijven. Vink in dat geval de onderdelen aan waarvoor je je wilt uitschrijven en klik linksonder op Uitschrijven. Je krijgt per e-mail een bevestiging van je uitschrijving. Meer informatie over inschrijven kun je vinden op In- en uitschrijving.

Rooster

Met OSIRIS Student kun je je rooster opvragen. Je kunt een keuze maken tussen een weekrooster en een totaalrooster. Bij een weekrooster krijg je een overzicht van alle activiteiten (onderwijs en tentamens) in een bepaalde week, waarbij je een van de eerstvolgende zeven weken kunt selecteren. Het totaalrooster toont je complete onderwijs- en tentamenrooster vanaf de dag dat je kijkt. Op beide roosters staan de tentamens in het rood. Mocht je een verklaring van de gebouwcodes willen, dan krijg je die door op de betreffende gebouwcode te klikken.

Resultaten

Dit venster geeft een overzicht van de vijftien laatst behaalde resultaten. Voor een compleet overzicht van je resultaten kun je bij Voortgang kijken.

Voortgang

In het Studievoortgangsoverzicht (SVO) staan alle resultaten die je behaald hebt, gekoppeld aan het examenprogramma waarvoor je bent ingeschreven.

Als je wilt afwijken van het examenprogramma, moet je van te voren goedkeuring vragen aan de examencommisie van je opleiding. Voor het indienen van zo’n verzoek moet je het daarvoor bestemde formulier gebruiken. Op de webpagina ‘Goedkeuring en vrijstelling‘ kun je hiervoor alle relevante informatie vinden. Als je verzoek wordt goedgekeurd, wordt dit ook opgenomen in OSIRIS en verwerkt in jouw examenprogramma en SVO.

Als je onjuisheden constateert in je studievoortgangoverzicht, neem dan contact op met het Studiepunt.

Bij Dossieroverzicht kun je een overzicht opvragen van behaalde punten. Je kunt kiezen tussen een gedetailleerd en een beknopt dossieroverzicht. In het eerste geval zie je alle toetsen en geldende resultaten en bijvakresultaten. Bij een beknopt dossieroverzicht staan uitsluitend de geldende resultaten. Maak hiervoor een keuze uit de opties en druk daarna op de knop ‘Uitvoeren op scherm’ linksonder in het beeld.

Onderwijs

Dit is het zoekscherm van de Onderwijscatalogus van de Universiteit Utrecht, met daarin het complete onderwijsaanbod zoals dat in OSIRIS is opgenomen. Je kunt verschillende criteria opgeven (zoals naam, aanvangsblok, niveau, faculteit, docent, cursusaanbod).

Uitloggen

Vergeet nooit uit te loggen als je een pc in een openbare ruimte gebruikt! Weliswaar logt het systeem je na 5 minuten vanzelf uit, maar tot die tijd kunnen anderen jouw gegevens raadplegen en muteren!

Vragen

Voor vragen over het gebruik van OSIRIS Student kun je terecht bij het Studiepunt van Geesteswetenschappen.

This post is also available in: Engels