Logo Universiteit Utrecht

ICT Introductie Geesteswetenschappen

Blackboard

Binnen de Universiteit Utrecht wordt vanaf het begin van het collegejaar 2012-2013 gebruikt gemaakt van Blackboard 9.1. Deze ‘elektronische’ of ‘digitale’ leeromgeving (ELO) is te bereiken via www.uu.nl/blackboard.

Blackboard is binnen de faculteit Geesteswetenschappen het startpunt voor studenten wat betreft onderwijsmateriaal en -informatie.

Screen Shot 2013-07-01 at 12.17.11 PM

 

Inloggen

Blackboard is bereikbaar via de url www.uu.nl/blackboard. Op de inlogpagina vind je de velden ‘Username’ en ‘Password’. Naast de tab naar de ‘Login Page’ vind je er ook een tabblad voor ‘Support’ .

Login+support

Op deze inlogpagina tref je meldingen aan over, bijvoorbeeld:

 • ingepland onderhoud aan de Blackboard Server
 • nieuws voor studenten
 • snelle links naar handige websites zoals een link naar je UU-Gmail en OSIRIS
Inloggen in Blackboard
 1. Ga naar www.uu.nl/blackboard.
 2. Vul achter Username je Solis-id in (je studentnummer) en bij Password je Solis-wachtwoord.
 3. Klik op Login.

Heb je problemen met inloggen, kijk dan even op de Zelf IT problemen oplossen wizard om je probleem op te lossen.

Uitloggen

Vergeet niet uit te loggen als je klaar bent. Dit is vooral belangrijk als je in een computerleerzaal of op een ‘internetzuil’ werkt, anders kan een volgende gebruiker van die computer bij je gegevens. Je kunt vanaf iedere plek in Blackboard uitloggen. Helemaal rechts bovenin het scherm vind je een kop ‘Logout’.

‘My Blackboard’

Eenmaal ingelogd vind je in Blackboard onder het tabblad ‘My Blackboard’ een overzicht van de cursussen die door de docent beschikbaar zijn gemaakt en waarvoor je staat ingeschreven in Osiris onder ‘My Courses’. Ook vind je een aantal modules met informatie over Blackboard cursussen, zoals de nieuwste announcements (‘My Announcements’) en alle nieuwe informatie en materialen die in de verschillende curussen geplaast zijn (‘What’s New’).

Blackboard cursusomgevingen

In een Blackboard cursusomgeving kun je cursusmateriaal vinden dat door docenten wordt klaargezet. Er kunnen mededelingen rondom de cursus worden gedaan, er kunnen toetsen en inleveropgaven worden klaargezet door de docent. Tevens kan de docent er allerlei verschillende tools inzetten die van nut zijn binnen de cursus (denk aan discussiefora, blogs, wiki’s, etc.) en kun je samenwerken in groepen binnen deze omgeving.

Toegang tot cursusomgevingen

Om een cursusomgeving onder ‘My Courses’ te zien moet aan 2 voorwaarden worden voldaan:

 1. De cursus moet beschikbaar (available) gemaakt zijn voor studenten door de docent
 2. Je moet correct ingeschreven staan in Osiris voor de cursusomgeving
 • Als je een cursusomgeving in Blackboard verwacht, maar is deze niet zichtbaar onder ‘My Courses’, neem dan eerst contact op met de docent/coördinator van de cursus om te verifiëren of de cursusomgeving available is gemaakt.
 • Als dat wel het geval is, maar je ziet de cursusomgeving nog steeds niet in de lijst onder ‘My Courses’ staan, controleer dan in Osiris of je correct staat ingeschreven (als je niet staat ingeschreven, neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen).
 • Is de cursus available gemaakt door de docent én sta je correct ingeschreven in Osiris, maar zie je de cursus nog steeds niet onder ‘My Courses’, neem dan contact op met de keyuser Blackboard van de faculteit via elo.gw@uu.nl.

Support

Op de Support website vind je onder ‘Informatie voor Studenten’ informatie over verschillende rond Blackboard. Je vind hier ook een Quick Start met een samenvatting van de belangrijkste functies van Blackboard.

Voor inhoudelijke vragen over cursusomgevingen (bv. ‘Ik kan een document niet vinden in een cursusomgeving’ of ‘er moet een toets klaarstaan, maar ik zie deze niet’) moet je in eerste instantie altijd bij de docent/coördinator van de cursus aankloppen of kijk in de FAQ.

This post is also available in: Engels